Професорсько-викладацький склад

Навчально-допоміжний персонал

Петренко Світлана Дмитрівна

провідний інженер