Основні напрями науково-дослідної роботи

Наукова робота кафедри виконується в рамках ініціативної тематики за такими напрямами:

1. Оцінка статистичних характеристик послідовностей псевдовипадкових чисел

2. Геометрія Мінковського.

3.  Застосування факторіального кодування для передачі інформації

4. Геометрія “в цілому”

5. Нелінійна динаміка, детермінований хаос і структури.

6. Фрактальна геометрія.

7. Аналіз часових рядів та прогнозування

8. Загальний метод скінченних інтегральних перетворень в задачах теорії пружності.

Викладачі кафедри є авторами понад 100 навчальних посібників, публікацій, патентів України.

Щорічно викладачі кафедри публікують 6-8 наукових статей у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, виступаючи з доповідями та повідомленнями.

Ведеться тісна співпраця з науковими школами професорів Тимченка А.А, Рудницького В.М., Первунінського С.М., Лукашенко В.М.   Діє наукова група в складі: кандидата фізико-математичних наук Щерби А.І., кандидатів технічних наук Швидкого В.В., Фауре Є.В. , які займаються проблемами в галузі систем передавання даних та захисту інформації. 

В рамках проведення „Днів студентської науки” здійснюється науково-дослідна робота студентів за двома напрямками: проведення студентських науково-практичних конференцій та проведення студентських олімпіад із математики (вищої математики, дискретної математики). Кращі доповіді студентських науково-практичних конференцій щорічно публікуються у збірнику наукових праць студентів університету. Переможці беруть участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади.

Науквий марафон (29.03 2017 р.)

Науково-дослідна діяльність студентів:

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов’язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

На кафедрі під керівництвом доцента Лелеко С.А. функціонує гурток здобувачів вищої освіти,  метою якого є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, проведення наукових досліджень при розгляді прикладних проблем аналізу даних із використанням статистичних пакетів, розширення загального і професійного світогляду.