Етапи обрання навчальних дисциплін вільного вибору (НДВВ)

  

Тривалість етапу

Перший етап– ознайомлення здобувача з процедурою проведення вибору НДВВ ( “Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Черкаського державного технологічного університету”).

січень-лютий

Другий етап– ознайомлення здобувача з КАТАЛОГОМ навчальних дисциплін вільного вибору

з 01 березня до 15 березня

Третій етап

– запис здобувача на вивчення НДВВ через мобільний додаток «Студент ЧДТУ» (вхід до додатку здійснюється за особистим корпоративним акаунтом). Вибір відбувається за принципом: 2 НДВВ – в осінньому семестрі, 3 НДВВ – у весняному семестрі.

з 15 березня до 01 квітня

Четвертий етап

– опрацювання інформації щодо вибору;

– попереднє формування предметних груп.

два тижні

П’ятий етап

– повторний вибір із скоригованого переліку НДВВ у таких випадках:

якщо кількість здобувачів, які вибрали одну дисципліну із Каталогу, є меншою ніж:

20 осіб (НДВВ циклу загальної підготовки),

15 осіб (НДВВ циклу професійної підготовки).

тиждень

Шостий етап

– остаточне опрацювання інформації щодо вибору НДВВ ЗВО;

– прийняття рішень щодо ЗВО, які не скористалися правом вибору НДВВ;

остаточне формування предметних груп.

до 01 травня

Відеоінструкція обрання НДВВ за допомогою мобільного застосунка "Студент ЧДТУ"

Мобільний застосунок "Студент ЧДТУ" на емуляторі Android