На кафедрі під керівництвом доцента Лелеко С.А. функціонує гурток здобувачів вищої освіти,  метою якого є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, проведення наукових досліджень при розгляді прикладних проблем аналізу даних із використанням статистичних пакетів, розширення загального і професійного світогляду.

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри статистики та прикладної математики