№ з/пНазва навчальної дисципліниПІБ НПП, що викладає дисципліну Номер/а спеціальності/тей
1Алгебра та геометріяНестеренко А.М., Мірошкіна І.В. 112 Статистика (DS)
2Алгебра та геометріяНестеренко А.М., Мірошкіна І.В.124 Системний аналіз (СА)
3Алгоритми та методи обчисленьМірошкіна І.В.123 Комп’ютерна інженерія (КМ, СП)
4Алгоритми та структури данихМірошкіна І.В. 112 Статистика (DS)
5Аналіз даних на мові RКарапетян А.Р.112 Статистика (DS)
6Аналіз та візуалізація даних (НДВВПП) Палагіна О.А. 112 Статистика (DS)
7Багатовимірна статистика (НДВВПП)Лелеко С.А. 112 Статистика (DS)
8Випадкові процесиТурка Т.В. 112 Статистика (DS)
9Вища математикаНестеренко А.М.,
Мірошкіна І.В.
121 Інженерія програмного забезпечення,
122 Комп’ютерні науки (КНПП),
123 Комп’ютерна інженерія (СКС, КМ), 125 Кібербезпека (БІУ),
126 Інформаційні системи та технології (Web),
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ)
10Вступ до програмування (Python)Палагіна О.А. 112 Статистика (DS)
11Глибинне навчання на Python (НДВВПП)Палагіна О.А. 112 Статистика (DS)
12Дискретна математикаПалагіна О.А. 112 Статистика (DS)
13Дискретна математика 1 курсПалагіна О.А.121 Інженерія програмного забезпечення,
122 Комп’ютерні науки (КНПП),
123 Комп’ютерна інженерія (СКС),
124 Системний аналіз (СА)
14Диференціальні рівнянняНестеренко А.М. 112 Статистика (DS)
15Елементи загальної алгебри та тензори (НДВВПП)Турка Т.В. 112 Статистика (DS)
16Інжиніринг даних (НДВВПП)Мірошкіна І.В.112 Статистика (DS)
17Комплексний аналізЛапта С.С. 112 Статистика (DS)
18Комп’ютерна графіка та анімація (НДВВЗП)Карапетян А.Р.усі спеціальності бакалаврського рівня
19Лінійне програмування (НДВВПП) Палагіна О.А. 112 Статистика (DS)
20Математична статистикаЛапта С.С. 112 Статистика (DS)
21Математичний аналіз Нестеренко А.М. 112 Статистика (DS)
22Математичний аналіз Нестеренко А.М.124 Системний аналіз (СА)
23Методи обчисленьМірошкіна І.В.112 Статистика (DS)
24Методи оптимізації та дослідження операційПалагіна О.А.112 Статистика (DS)
25Моделювання бізнес-процесів (НДВВПП) Мірошкіна І.В. 112 Статистика (DS)
26Нейронні мережі і комп’ютерний зір (НДВВПП) Мірошкіна І.В. 112 Статистика (DS)
27Об`єктно-орієнтоване програмуванняМірошкіна І.В. 112 Статистика (DS)
28Основи машинного навчання (НДВВПП)Палагіна О.А.112 Статистика (DS)
29Основи мови SQL (НДВВЗП)Мірошкіна І.В.усі спеціальності бакалаврського рівня
30Програмування на Kotlin (НДВВПП)Карапетян А.Р.усі спеціальності 12 галузі бакалаврського рівня
31Структурне програмуванняМірошкіна І.В. 112 Статистика (DS)
32Сучасні математичні пакети та програмуванняКарапетян А.Р.112 Статистика (DS)
33Теорія ймовірностіКарапетян А.Р. 112 Статистика (DS)
34Теорія ймовірності та математична статистикаНестеренко А.М., Лапта С.С.122 Комп’ютерні науки (КНПП),
123 Комп’ютерна інженерія (КМ, СКС),
124 Системний аналіз (СА),
126 Інформаційні системи та технології (Web)
35Теорія керуванняТриус Ю.В. 112 Статистика (DS)
36Теорія міри та інтегралаЛапта С.С. 112 Статистика (DS)
37Технології віртуальної реальності (НДВВПП)Лапта С.С.усі спеціальності 12 галузі бакалаврського рівня
38Функціональний аналізТриус Ю.В. 112 Статистика (DS)
39Чисельні методиМірошкіна І.В.122 Комп’ютерні науки  (КНПП),
124 Системний аналіз (СА)
40Python Web Development (НДВВПП)Карапетян А.Р.усі спеціальності 12 галузі бакалаврського рівня