Спеціальність: 112 – “СТАТИСТИКА”
Освітня програма: “АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП’ЮТЕРНА СТАТИСТИКА”

Порівнюючи з минулими роками, державне замовлення на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Статистика» збільшено:

- у 2020 році на 26, 7 %;

- у 2019 році   на 14, 3 %.

Конкурсні предмети

Оскільки спеціальність 112- “СТАТИСТИКА” входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, то Ваш загальний бал збільшиться

Про спеціальність 112 – Статистика

Мета освітньої програми – формування та розвиток загальних і професійних компетентностей фахівця з аналізу даних та комп’ютерної статистики, здатних до побудови та аналізу математичних моделей стохастичних систем і явищ, до прогнозування поведінки стохастичних систем, а також виявлення закономірностей у даних великого обсягу, що дозволить випускникові бути конкурентоспроможним на національному та міжнародному ринку праці фахівців.

Посади випускників:

  • фахівець з аналізу даних (Data Science);
  • фахівець зі статистичного аналізу багатовимірних даних (Big Data);
  • фахівець з комп’ютерної статистики (Computer Statistics);
  • фахівець з розробки комп’ютерних програм;
  • фахівець зі страхової та фінансової математики. 
 

Співробітники IT-компанії «SPD-Ukraine» про DATA SCIENCE

     Обсяги цифрових даних зростають шаленими темпами, і до 2025 року, за прогнозами аналітичної фірми IDC, об’єм усіх даних у всьому світі складе 163 зеттабайт (ZB). Це в 10 разів більше, ніж загальний об’єм даних станом на 2016 рік.

     Робота з даними такого роду (Big Data) потребує принципово нових умінь та інструментарію, адже їх неможливо опрацьовувати за допомогою традиційних баз даних чи статистичних пакетів, неможливо подавати за допомогою стандартних програм візуалізації. Дані стали більш різнорідними. Цифровий текст, звук та відео, дані сенсорів та блогів, як правило, хаотичні, неповні та неструктуровані.

    Data Science (наука про дані) — це поєднання математичної статистики та програмування, призначене для вирішення сучасних задач IT-технологій, фінансів, оцінки ризиків.

    Високий попит на фахівців із науки про дані (Data Scientists) та статистиків пояснюється невпинно зростаючим значенням збору та оцінювання значних обсягів даних у різних сферах діяльності.

 Кафедра статистики та прикладної математики підготує висококваліфікованих, професійних, конкурентоспроможних фахівців:

бакалаврів зі спеціальності 112 – “СТАТИСТИКА” (освітня програма – “АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП’ЮТЕРНА СТАТИСТИКА”).

     Етапи розвитку ІТ за видами інструментарію

    Кожна зміна поколінь засобів інформаційних технологій вимагає радикальної перебудови мислення фахівців та користувачів, а також відповідних знань.

   На 6-му етапі “Internet/Intranet” (“новітніх”) технологій широко використовуються розподілені системи, глобальні, регіональні та локальні комп’ютерні мережі в різних галузях науки, техніки й бізнесу. На сучасних підприємствах, в дослідницьких проектах або в інтернеті утворюються великі обсяги даних. Глибинний аналіз даних здійснюється автоматично шляхом застосування методів математичної статистики, штучних нейронних мереж, теорії нечітких множин або генетичних алгоритмів. Зростаючі обсяги цифрової інформації привели до створення технології Data Mining (добування даних, глибинний аналіз даних) — процесу напівавтоматичного аналізу великих баз даних з метою пошуку корисних фактів.

Затребуваність фахівців із науки про дані (Data Scientists) та статистиків

Хочеш $120 тис. на рік? Чому потрібно вчитися, щоб працювати з Big Data

   У журналі “Новое время” зазначається, що “фахівці з роботи з великими даними” – одна з найбільш затребуваних IT-спеціальностей як у всьому світі, так і в Україні. Наприклад, в США середня зарплата такого фахівця перевищує $120 000 на рік. Потреба в таких людях набирає обертів в нашій країні.

   Це не щось абсолютно нове, що звалилося на індустрію з небес, а розвиток інструментів, які раніше використовувалися для вирішення прикладних завдань бізнесу. Їх розвитку сприяло зростання обчислювальних потужностей, що в свою чергу дозволило працювати з величезними масивами інформації…” Повний текст статті.

   

   Щодо затребуваності фахівців зі статистики Черкаський обласний центр зайнятості зазначає:

   “На сьогодні фактично не існує сфер діяльності людини, де б не працювали фахівці з аналізу даних — від сучасних задач IT-технологій (MachineLearning, DataMining, BigData) до економіки, фінансів, страхування, прогнозування, стратегічного планування, оцінки ризиків, медицини, фармакології, біостатистики, соціології, психології, геології, наукових досліджень з фізики, хімії, біології, генетики…

   З початку 2018 року від роботодавців Черкащини надійшло 153 вакансії статистиків, економістів-статистиків та статистиків медичних…Вакансії таких фахівців надійшли від СТОВ «АГРОКО», ТОВ «Черкасигаз», підприємств «Уманські енергетичні мережі», «Торговий дім Поляков», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги ім. Родини Симиренків» Мліївської сільської ради, КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня» Черкаської обласної ради, КНП «Перша Черкаська міська лікарня» Черкаської міської ради, КНП «Канівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Шполянський Центр первинної медико-санітарної допомоги»”. Детальніше про це.