1

        Кафедра статистики та прикладної математики здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності

112 – “СТАТИСТИКА” 

за освітньою програмою “АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП’ЮТЕРНА СТАТИСТИКА”.

    Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і освітніх програм з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі математики та статистики.

e1e14b2ad312956c05bd26aa1f19ea8b - copy - copy - copy
Кафедра статистики та прикладної математики

Спеціальність: 112 – СТАТИСТИКА

Спеціальність: 112 – СТАТИСТИКА

Спеціальність: 112 – СТАТИСТИКА

Освітня програма:
АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП'ЮТЕРНА СТАТИСТИКА

Освітня програма:
АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП'ЮТЕРНА СТАТИСТИКА

Освітня програма:
АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП'ЮТЕРНА СТАТИСТИКА

Освітній ступінь: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Кваліфікація: бакалавр статистики
Конкурсні предмети при вступі: українська мова; математика.
За вибором:
історія України; іноземна мова; біологія; фізика; хімія. Мотваційний лист

Освітній ступінь: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Кваліфікація: бакалавр статистики
Конкурсні предмети при вступі: українська мова; математика.
За вибором:
історія України; іноземна мова; біологія; фізика; хімія. Мотваційний лист

Освітній ступінь: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Кваліфікація: бакалавр статистики
Конкурсні предмети при вступі: українська мова; математика.
За вибором:
історія України; іноземна мова; біологія; фізика; хімія. Мотваційний лист

Poster
коефіцієнти
what-is-data-science-768x432
DS_
4_prakt2020
3_prakt2020
1_prakt2020
70583413_3245301288843389_1056011138145189888_o
09_10_SPD2
DS-2010Fotoram
previous arrow
next arrow

1

      Обсяги цифрових даних зростають шаленими темпами, і до 2025 року, за прогнозами аналітичної фірми IDC, об’єм усіх даних у всьому світі складе 163 зеттабайт (ZB). Це в 10 разів більше, ніж загальний об’єм даних станом на 2016 рік.

      Робота з даними такого роду (Big Data) потребує принципово нових умінь та інструментарію, адже їх неможливо опрацьовувати за допомогою традиційних баз даних чи статистичних пакетів, неможливо подавати за допомогою стандартних програм візуалізації. Дані стали більш різнорідними. Цифровий текст, звук та відео, дані сенсорів та блогів, як правило, хаотичні, неповні та неструктуровані.

    DataScience (наука про дані) — це поєднання математичної статистики та програмування, призначене для вирішення сучасних задач IT-технологій, фінансів, оцінки ризиків. 

    Високий попит на фахівців із науки про дані (Data Scientists) та статистиків пояснюється невпинно зростаючим значенням збору та оцінювання значних обсягів даних у різних сферах діяльності.

    Тому, порівнюючи з минулими роками, державне замовлення на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Статистика» збільшено:

у 2020 році на 26, 7 %;

у 2019 році на  14, 3 %.

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА це  розділ математики, який займається обґрунтованим аналізом даних. Слово “СТАТИСТИКА” походить від латинського слова status –  положення, стан явищ і справ.

Статистика як наука

     Спочатку термін “статистика” використовувався для кількісного опису економічного й політичного стану держави в числовій формі. І нині  діяльність державних статистичних служб цілком укладається в це визначення.

     А от сучасну математичну статистику позиціонують як розділ математики та інформатики, який розробляє методи реєстрації, опису та аналізу даних спостережень і експериментів з метою побудови ймовірнісних моделей випадкових явищ і процесів. Детальніше про математичну статистику

Співробітники IT-компанії «SPD-Ukraine» про DATA SCIENCE