2015

Практикум з інтегрального числення: Частина І. Невизначений інтеграл. Видання друге /  [Електронний ресурс] / Укл. Р.М. Дідковський, В.В. Сисоєнко, В.О. Щерба. – Черкаси: ЧДТУ, 2015.- 72с.

Практикум з інтегрального числення: Частина ІІ. Визначений інтеграл. Видання друге /  [Електронний ресурс] / Укл. Р.М. Дідковський, В.В. Сисоєнко, В.О. Щерба. – Черкаси: ЧДТУ, 2015.- 68с. 

Диференціальні рівняння та їх системи: практикум з вищої математики для студентів технічних спеціальностей. Видання друге /  [Електронний ресурс]  / Укл. А.І. Щерба , А.М. Нестеренко А.М., М.В. Губар. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 75 с.

Посібник з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики для студентів інженерно-технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Ланцюги Маркова. Ймовірнісні процеси / Укл. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба;    М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т.  –  Черкаси: ЧДТУ, 2015. –   46 с.

2016

Елементи загальної алгебри: посібник з алгебри і геометрії та вищої математики для студентів інженерно-технічних спеціальностей  /  Уклад. : А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба ; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 87 с.

Методичні вказівки самостійних робіт з дисципліни “Дискретна математика” для студентів інженерно-технічних спеціальностей всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. А. Палагіна, І. В. Мірошкіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016, – 58 с.

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійного розв’язання індивідуальних завдань з дискретної математики для студентів технічних спеціальностей. Частина І [Електронний ресурс] / уклад. : О. А. Палагіна, І. В. Мірошкіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016, – 44 с.

2017

Навчально-методичний посібник:  Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: з дисциплін “Алгебра та геометрія”, “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” , “Вища математика” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр з технічних спеціальностей усіх форм навчання /  [Електронний ресурс]  / [уклад. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ;- М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 90 с.

Практикум: Диференціальне числення функцій багатьох змінних з дисциплін “Вища математика” та “Математичний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр з технічних спеціальностей усіх форм навчання /  [Електронний ресурс] / [уклад. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 80 с.

Чисельні методи [Електронний ресурс] : посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей – здобувачів освітнього ступеня бакалавра / уклад. : І. В. Мірошкіна, О. А. Палагіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 116 с.

2018

Вступ до математичного аналізу: практикум з дисциплін “Вища математика” та “Математичний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з технічних спеціальностей усіх форм навчання. Видання друге/  [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 97 с.

Теорія рядів: практикум з дисциплін “Вища математика” та “Математичний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з технічних спеціальностей усіх форм навчання. Видання друге/  [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 65 с.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. І. В. Мірошкіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 106 с.

2019

Теорія ймовірностей. Випадкові події.  Частина І.: практикум з дисциплін “Теорія ймовірностей та математична статистика” та “Випадкові процеси” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з технічних спеціальностей усіх форм навчання. Видання друге /   [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 78 с.

Алгебра: навчально-методичний посібник з дисципліни “Математика” для слухачів підготовчого відділення навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами / [Електронний ресурс]  /  [упоряд.: А. І. Щерба,  А. М. Нестеренко,       В. О. Щерба,]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 98 с. – Назва з титульного екрану.

Алгебра: збірник тестових завданьз дисципліни “Математика” для слухачів підготовчого відділення навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами / [Електронний ресурс]  /  [упоряд.: А. І. Щерба,  А. М. Нестеренко,       В. О. Щерба,]; М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с. – Назва з титульного екрану.

2020

Теорія ймовірностей. Випадкові величини: навчально-методичний посібник з дисциплін “Теорія ймовірностей”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151  усіх форм навчання. Видання друге  /  [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 74 с.   

Інтегральне числення функцій багатьох змінних: практикум з дисциплін “Вища математика” та “Математичний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151  усіх форм навчання. Видання третє /  [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 103 с.

Практикум з математичної статистики з дисциплін “Математична статистика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчання. Видання друге. /  [Електронний ресурс] / [упоряд. А.І. Щерба, С.І. Півненко, О.Г. Сученко] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 91 с.

Теорія функцій комплексної змінної: навчально-методичний посібник з дисципліни “Комплексний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 112 “Статистика” усіх форм навчання. Видання друге. /   [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, Р.М. Дідковський, Н.В. Олексієнко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 51 с.

Теорія функцій комплексної змінної. Теорія лишків. Операційне числення: навчально-методичний посібник з дисципліни “Комплексний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 112 “Статистика” усіх форм навчання. Видання друге. / [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, Р.М. Дідковський, Н.В. Олексієнко, В. О. Щерба] ;     М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. –  Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 61 с.

2021

Інтегральне числення функцій однієї змінної: навчально-методичний посібник з дисциплін “Вища математика”, “Математичний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112,121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчання. / [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В.О. Щерба, Р.М. Дідковський, В.В. Сисоєнко] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 139 с.

Диференціальні рівняння та їх системи: практикум з дисциплін “Вища математика”, “Математичний аналіз” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112,121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчання. Видання третє / [Електронний ресур] / [упоряд. А.І. Щерба, А.М. Нестеренко А.М., М.В. Губар.] – Черкаси: ЧДТУ, 2021. –  71 с.

Теорія ймовірностей. Ланцюги Маркова. Ймовірнісні процеси: навчально-методичний посібник з дисциплін “Теорія ймовірностей”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчання. Видання друге / [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 48 с.

2022

Елементи загальної алгебри: навчально-методичний посібник з дисциплін “Алгебра та геометрія”, “Вища математика”, “Елементи загальної алгебри та тензори” для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальностей № 112,121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчання. Видання друге /  [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В.О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 87 с.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з розділу “Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії” з дисциплін “Алгебра та геометрія” та “Вища математика” для здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” зі спеціальностей № 112,121, 122, 123, 124, 125, 126, 151 усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В.О. Щерба] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  –  Черкаси : ЧДТУ, 2022. –  15  с.