ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ

кафедри на 2022-2023 н.р.

з/п Теми Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1. Програмне забезпечення статистичного оброблення й аналізу дослідженьКарапетян А.Р. Жовтень 2022 р.
2. Прикладне застосування інтегралів Фур’є комплексної змінної.Нестеренеко А.М. грудень 2022 р.
3. Задача про зміцнення сферичного меніска введенням стискуючих напружень Мірошкіна І.В.лютий 2023 р.
4. Математичні моделі та методи виявлення сигналів на фоні негаусівських завад за моментним критерієм якостіЛелеко С.А.квітень 2023 р.
5. Статистичні методи обробки сигналів. Палагіна О.А.червень 2023 р.
6. Метаеврістичні методи розв’язування задач оптимізації          Триус Ю.В. лютий 2023 р.