Кафедра прикладної математики була створена наказом ректора №251/01 від 9 липня 2002 року. Згідно наказу № 419/01 від 22 листопада 2018 року була перейменована на кафедру статистики та прикладної математики.

Кафедра входить до складу факультету інформаційних технологій і систем.

З дня створення по 2022 рік завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент Щерба Анатолій Іванович. З 2022 року колектив очолила кандидат технічних наук  Карапетян Анаіт Радіківна.

На кафедрі в різні роки працювали: кандидати фізико-математичних наук, доценти: Ю.В. Мітіхін, Д.О. Дербенцев; кандидати технічних наук, доценти: Є.В. Ланських, В.А. Покка; старші викладачі: В.О. Щерба, В.В. Сисоєнко, М.В. Губар, Т.Д. Карпенко; асистент І.Ю. Білан.